KADINA ŞİDDETE 'HAYIR'

KADINA ŞİDDETE 'HAYIR'

  • 25 Kasım 2022, 16:48
  • 434 görüntülenme
  • 3 dk tahmini okuma süresi

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleşti. Etkinliğe Genel Başkan Yardımcımız Saim Esken ve Kadın Komitesi Başkanımız Cennet Can katıldı. 

Sendikamız Kadın Komitesinin Kadına Karşı Şiddet'e karşı yaptığı açıklama şöyledir; 

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. 

Kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, psikolojik tacize karşı durmak için bir aradayız. 

Kadınlara fiziksel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren/verebilecek toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem yada bu eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. 

Sendikamızca, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız.

Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.

Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken, bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan ailenin dağılmaması için azami dikkatin gösterilmesi gereklidir.

Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.

Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz.

Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim.

Öz Finans-İş Sendikası olarak “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz.