KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURULARI

1. BAŞVURU ŞEKLİ

KVK nın 13 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi sendikamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresimize gönderebilir ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Sendikamızın iletişim adresine ulaştırabilirsiniz. Kişisel verilere ilişkin daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir, aşağıdaki yönergeleri takip ederek başvuruda bulunabilirsiniz. 

2. BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

3. BAŞVURU ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanununun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKnun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan sendikamız, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,  
  • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 
  • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede yazılı” olarak sendikamıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 

4. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İşbu Form, 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu”) kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, ÖZ FİNANS-İŞ (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Lütfen Formda doldurmanız için ayrılan bölümleri açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, ıslak imzalı olarak irtibat kişisi Fatih Gözalan adına,

ÖZ FİNANS-İŞ, Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle/Ankara yazışma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, KVK hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmeniz isteriz.

Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.